Dostęp do licencjonowanych źródeł elektronicznych z komputerów spoza sieci uczelnianej

Biblioteka Główna oferuje pracownikom, studentom oraz doktorantom UTP usługę zdalnego dostępu do czasopism elektronicznych i baz danych z komputerów zlokalizowanych poza siecią uczelnianą. Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym.
Logując sie do systemu należy podać nr karty bibliotecznej lub nr ELS oraz PIN taki jak do konta bibliotecznego
W sprawie ważności karty bibliotecznej prosimy o kontakt z Wypożyczalnią, tel: 52 340-80-72

Pytania i uwagi proszę kierować na adres etomczak@utp.edu.pl tel. 52 340-81-03 lub 81-01

Tytuł

Tematyka

Typ bazy (źródła)

ACS Publications

chemia

pełnotekstowa

AIP Scitation
APS Journals

fizyka

bazy pełnotekstowe

CAB Abstracts - TEST
Test potwa do 22.12.2017r.

nauki przyrodnicze i stosowane

baza bibliograficzno-abstraktowa, e-książki

EBSCOhost

interdyscyplinarna

baza baz (bibliograficzno-abstraktowych, pełnotekstowych)

Full Text Finder
(dawniej lista AtoZ)

IEEE Xplore Digital Library

inżynieria elektryczna, elektronika, telekomunikacja, informatyka

pełnotekstowa

IBUK Libra

interdyscyplinarna

książki elektroniczne Wydawnictwa Naukowego PWN

NASBI

interdyscyplinarna

książki elektroniczne wydawnictwa Helion

Nature i Science

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

ProQuest Ebook Central

interdyscyplinarna

książki elektroniczne

Reaxys

chemia i nauki pokrewne

bibliograficzno-abstraktowa

Science Direct

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

Scopus

interdyscyplinarna

baza bibliograficzno-bibliometryczna

SpringerLink

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

Web of Science

interdyscyplinarna

bazy bibliograficzno-bibliometryczne

Wiley Online Library

interdyscyplinarna

pełnotekstowa