Dostęp do licencjonowanych źródeł elektronicznych z komputerów spoza sieci uczelnianej

Biblioteka Główna oferuje pracownikom, studentom oraz doktorantom UTP usługę zdalnego dostępu do czasopism elektronicznych i baz danych z komputerów zlokalizowanych poza siecią uczelnianą. Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym.
Logując sie do systemu należy podać nr karty bibliotecznej lub nr ELS oraz PIN taki jak do konta bibliotecznego
W sprawie ważności karty bibliotecznej prosimy o kontakt z Wypożyczalnią, tel: 52 340-80-72

Pytania i uwagi proszę kierować na adres etomczak@utp.edu.pl tel. 52 340-81-03 lub 81-01

Uwaga!
W związku ze zmianą narzędzia na HAN (Hidden Automation Navigation), ekran logowania pojawia się po kliknięciu w wybraną bazę.


Tytuł

Tematyka

Typ bazy (źródła)

Multiwyszukiwarka EDS

Jednoczesne przeszukiwanie e-zasobów i katalogu komputerowego BG UTP.

Full Text Finder
(dawniej lista AtoZ)

Narzędzie do wyszukania tytułów czasopism dostępnych w sieci UTP w ramach subskrybcji oraz w wolnym dostępie.

ACS Publications

chemia

pełnotekstowa

AIP Scitation
APS Journals

fizyka

bazy pełnotekstowe

EBSCOhost

interdyscyplinarna

baza baz (bibliograficzno-abstraktowych, pełnotekstowych)

IEEE Xplore Digital Library

inżynieria elektryczna, elektronika, telekomunikacja, informatyka

pełnotekstowa

IBUK Libra

interdyscyplinarna

książki elektroniczne Wydawnictwa Naukowego PWN

NASBI

interdyscyplinarna

książki elektroniczne wydawnictwa Helion

Nature i Science

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

Reaxys

chemia i nauki pokrewne

bibliograficzno-abstraktowa

Science Direct

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

Scopus

interdyscyplinarna

baza bibliograficzno-bibliometryczna

SpringerLink

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

Web of Science

interdyscyplinarna

bazy bibliograficzno-bibliometryczne

Wiley Online Library

interdyscyplinarna

pełnotekstowa